ארכיון

Posts Tagged ‘חוזר-מנכל’

בחינות הבגרות – חוזר מנכ"ל תשס"ט/1 (2008)

8 ביולי 2012 תגובה אחת
במסגרת מדיניות "אופק פדגוגי" לטיפוח כישורי חשיבה, מצהיר החוזר על שינויים בשלושה היבטים:

א. בבחינות בכתב יעלה באופן הדרגתי שיעור הפריטים הדורשים ביצועי הבנה וכישורי חשיבה.
ב. יתאפשר להמיר חלקים מיחידות הבגרות או יחידות בגרות שלמות בהערכה בית-ספרית
מתמשכת שתתבטא בתיק עבודות.
ג. תורחבנה האפשרויות לעבודות גמר. להמשך קריאה…

בחינות הבגרות – חוזר מנכ"ל מיוחד כ' תשנ"ו (1996)

8 ביולי 2012 כתיבת תגובה

חוזר מנכ"ל שפורסם לאחר דו"ח ועדת בן פרץ, רק חלק מהמלצות הוועדה מיושמות להמשך קריאה…

בחינות הבגרות – חוזר מנכ"ל מיוחד ב' תשמ"ט (1988)

8 ביולי 2012 כתיבת תגובה
חוזר זה מגדיר את המתכונת הבסיסית של תעודת הבגרות, מאז 1988 חלו שינויים קטנים יחסית במבנה התעודה ובדרישות לזכאות   להמשך קריאה…
:קטגוריותספריה תגיות: ,