ארכיון

Posts Tagged ‘אופק-פדגוגי’

בחינות הבגרות – חוזר מנכ"ל תשס"ט/1 (2008)

8 ביולי 2012 תגובה אחת
במסגרת מדיניות "אופק פדגוגי" לטיפוח כישורי חשיבה, מצהיר החוזר על שינויים בשלושה היבטים:

א. בבחינות בכתב יעלה באופן הדרגתי שיעור הפריטים הדורשים ביצועי הבנה וכישורי חשיבה.
ב. יתאפשר להמיר חלקים מיחידות הבגרות או יחידות בגרות שלמות בהערכה בית-ספרית
מתמשכת שתתבטא בתיק עבודות.
ג. תורחבנה האפשרויות לעבודות גמר. להמשך קריאה…