ראשי > הדעות שלכם > הערכה בית-ספרית: בחינות-בגרות פנימיות (טיוטה ראשונה)

הערכה בית-ספרית: בחינות-בגרות פנימיות (טיוטה ראשונה)

נייר עמדה

הנושא: הערכה בית-ספרית: בחינות-בגרות פנימיות

ישבו בצוות: אורית פרנקו (יו"ר), ציונה לוי, שרית עופרי, אסף אל-בר.

חתומים על הנוסח הזה: אורית ואסף

 

ההצעה:

*מקצועות החובה יוערכו בהערכה משולבת: הערכה ארצית והערכה בית ספרית.

*מקצועות הבחירה יוערכו בהערכה בית ספרית.

 

רציונאל:

א.      הערכה בית-ספרית היא הערכה הכפופה לתהליכי למידה, ולא מכפיפה אותם. הערכה כזאת יכולה לשמש כאמצעי טוב לעידוד למידה, ולשרת את איכות הלמידה בצורה הטובה ביותר. זהו לדעתנו סדר הקדימות הנכון בין למידה להערכה, וזאת בניגוד למצב הקיים כיום במקצועות הנבחנים בבחינה חיצונית, בו ההערכה הופכת ליעד,  והלמידה משועבדת לתהליכי ההערכה.

ב.      הערכה בית-ספרית מאפשרת גמישות גבוהה למורים/ות. גמישות שכזו, מחזקת את המוטיבציה שלהם, משפרת את מעמדם המקצועי בעיני תלמידיהם ובעיני הציבור, ומעודדת את הלהט שלהם בהוראה. במחקרים בין-לאומיים רבים חוזרת המסקנה כי הפרמטר המשפיע ביותר על תהליכי למידה ופיתוח חשיבה הנה הממד האנושי – המורים/ות. הנחת המוצא שלנו הנה שהדרך הטובה ביותר לשיפור כוח האדם בהוראה הנה הגדלה דרמטית של הגמישות, האוטונומיה והריבונות של המורים בהוראה.

 

פירוט ההצעה:

א.      סעיפים ב,ג, חלים לגבי כל המקצועות הנלמדים כיום לבגרות חובה בהיקף 2 יחל: היסטוריה, תנ"ך, ספרות, אזרחות, עברית, ומקצועות החובה הנוספים במגזר הערבי והממלכתי דתי.

ב.      מקצועות החובה יוערכו בהערכה משולבת: 50% ציון הגשה בית-ספרי (ציון שנתי הניתן על-ידי המורה כפי שנעשה עד היום) , ו50% בחינת בגרות משולבת.

ג.       השאלון של בחינת הבגרות המשולבת יכלול שני חלקים: טופס בחינה חיצונית (שאלון ארצי) – בהיקף של יחידת לימוד 1, וטופס בחינה פנימית (שאלון בית ספרי)בהיקף של יחידת לימוד 1.  יש להדגיש ששני הטפסים ישולבו לשאלון אחד, והתלמידים ייבחנו עליו ברצף במועד אחד. אין בכוונתנו בהצעה זאת לתרום לריבוי המועדים והשאלונים המופרז כבר היום.

ד.      סעיפים ב,ג  חלים גם על אנגלית ומתמטיקה, בשוני הבא: טופס הבחינה החיצונית (שאלון ארצי) יהיה בהיקף של 3 יחידות, וההגברות ל4/5 יחידות יתבססו על טופס בית-ספרי.

ה.     מקצועות הבחירה המוגברים (למעט אנגלית ומתמטיקה) יוערכו בהערכה בית ספרית מלאה:  50% ציון הגשה בית-ספרי, 50% בחינת בגרות פנימית (שאלון בית-ספרי) או בדרכי הערכה חלופיות בהתאם לאופי המקצוע ובכפוף לאישור מפמ"ר.

ו.        כל תהליכי ההערכה הבית-ספרית במקצועות החובה והבחירה יפוקחו על-ידי משרד החינוך.

פירוט תהליכי הפיקוח  

 1. הפיקוח (מפמ"ר) יפרסם בכל שנה הנחיות לכתיבת הבחינה: כמות החומר שצריך להיכלל בבחינה, (למשל מס' פרקים בתנ"ך או מס יצירות בספרות)  ואת המבנה הכללי של הבחינה (מס הפרקים בבחינה, מס השאלות, חלוקת הנקודות, כמות הבחירה, זמן הבחינה).
 2. רכז המקצוע בכל בית-ספר יחבר ביחד עם צוות המורים שלו שאלון בית-ספרי המתאים לדרישות .
 3. השאלון הבית ספרי יישלח לבדיקה של מפמ"ר או נציגיו ( מדריכים  אזוריים)
 4.  הבחינות של התלמידים ייבדקו על-ידי צוות המורים בבית הספר.
 5. הבחינות הבדוקות יישלחו לפיקוח. הפיקוח יערוך בדיקה חוזרת של מדגם מתוך הבחינות כדי לוודא את אמינות הבדיקה הבית-ספרית.

קשיים מרכזיים ופתרונות

 1. מהימנות הבחינה והבדיקה

שיטת ההערכה הבית-ספרית נתונה במחלוקת בגלל החשש מחוסר יושר או אובייקטיביות של המורים וחוסר מהימנות בהערכה. כמענה לחשש זה אנו מציעים פיקוח קפדני של צוות המפמ"ר והמדריכים, דרך רכזי המקצוע. פיקוח כזה נראה אולי כמשימה יקרה ומסורבלת, אך הוא אינו בהכרח יותר יקר ומסורבל מכתיבת שאלונים ובדיקה ברמה הארצית.

מעבר לכך – אנו סבורים שגישה פדגוגית וחינוכית אינה צריכה להתבסס על הנחות יסוד של חוסר אמון במסוגלות המורים. השיטה צריכה להתבסס על המודל הרצוי והעדיף ביותר לטובת תהליכי הלמידה ולטובת התלמידים.

בהמשך לכך, הנחת המוצא של שיטה המתבססת על בחינת בגרות פנימית הינה מתן כבוד ואמון במורים וברכזי המקצוע. הסתייגות מרפורמה שכזו מנציחה חוסר-אמון במורים. הנחת מוצא של חוסר אמון מהווה נבואה שמגשימה את עצמה ומחזקת מצב של הוראה בינונית, שחיקה ורתיעה של א/נשים עצמאיים/ות מהוראה. לעומת זאת מתן אמון, גמישות ואוטונומיה למורים, תגרום למורים לדרישה עצמית גבוהה יותר, ותביא להוראה כוח אדם איכותי שיצדיק את האמון שניתן.

 1. הכשרת המורים

המעבר להערכה בית ספרית יחייב תהליך הדרגתי של הכשרה של המורים ורכזי המקצוע. יש לתת את הדעת על תהליכי השתלמות מתאימים למורים מכהנים במערכת. חשוב שתהליכי ההשתלמות ישולבו במסגרות הזמן והמשאבים שמכתיבה רפורמת 'עוז לתמורה'.

כמו כן יש לכלול את נושא ההערכה הבית ספרית בתכנית הלימודים במוסדות להכשרת מורים, עבור פרחי ההוראה שישתלבו במערכת בעתיד.

 1. עמדת האוניברסיטאות.

הערכה בית ספרית עלולה לעורר הסתייגות של האוניברסיטאות, ולהביא לשחיקת ערכן של בגרויות פנימיות בקבלה לאוניברסיטאות. סוגיית הקשר והממשק בין תעודת הבגרות לבין הקבלה לאוניברסיטאות היא סוגייה כבדה ומורכבת בפני עצמה הטעונה לדעתנו דיון נפרד. עמדותינו בנושא יוצגו בנייר עמדה נוסף (ראה נייר עמדה: חישוב ממוצע הבגרות לקבלה לאוניברסיטאות).

מודעות פרסומת
 1. 16 ביולי 2012 ב- 11:26 pm

  סעיף 3 לא מעשי לדעתי."השאלון הבית ספרי יישלח לבדיקה של מפמ"ר או נציגיו ( מדריכים אזוריים)"

  אני מסתכלת על זה דווקא מהצד של מדריכה אזורית. אם הפיקוח יצטרך לבדוק ולאשר כל בחינה שנכתבת על ידי כל צוות בית ספרי בוודאי על ידי מורים בודדים, ויתחיל "פינג פונג" של דחייה/אישור, כי המבחן לא תמיד יעמוד בסטנדטים שהפיקוח מציב, זאת בנוסף למנגנון חיבור הבחינות הקיים גם כך, זו תהפוך למפלצת ענקית (במיוחד במקצועות החובה).
  חיבור בחינה אמין הוא עניין לא פשוט, הוא נעשה כיום על ידי קבוצות מצומצמות של מומחים לנושא ואילו ההצעה באה להפוך את כל המורים למחברי בחינה אשר המפמ"ר צריך/ה לאשר?!….המדריכים יעסקו בעיקר בבחינות.
  האם בזה אנחנו מעוניינים? האם אנחנו באמת מעוניינים שיינתן משקל גדול כל כך לנושא הבחינות גם בהכשרת המורים?!

  נושא האמינות מבחינת האוניברסיטאות הוא כמובן נושא לדיון נפרד ומרכזי הקשור לנושא. מחכה לראות את הנקודות שעלו בדיון שלכם.

 2. 17 ביולי 2012 ב- 4:59 am

  מצטרף לשושי אבל מנקודת מבט אחרת – נייר העמדה הזה לא לקח בחשבון בתי ספר קטנים בהם לפעמים יש רק מורה אחד המלמד את תלמידי ביה"ס. אני חושב שנטל העבודה עליו פשוט יכריע אותו לגמרי.
  מהיכרות עם מדריכים שונים במקצועות שונים כמות התיקונים, ההחזרות והדיונים על הבחינה "יורידו מורים שאולה ביגון". זה לא "יעצים" את המורים, זה ינכר את צוות ההדרכה מול צוות ביה"ס וכו'

 1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: